Copywright foto: Edvard Sundby                  


LENA CARLSSON – EN PRESENTATION

Lena Carlsson, en av medförfattarna till ”Hjärnans budbärare”, har jobbat som frilansande vetenskapsjournalist i mer än 20 år. Ämnena har handlat om de mest skiftande ting som livets uppkomst, de gäckande klotblixtarna, märkliga djur på havets botten, solens betydelse för klimatet, och bakteriernas ”medvetande”… Lena medverkar också på en internetportal som informerar om schizofreni. På sin fritid ägnar sig Lena bland annat åt att måla, se på konst och lyssna på musik. 
 

BAKGRUND

Lena Carlsson har en fil kand examen med två betyg i kemi, två betyg i mikrobiologi, ett betyg i geologi och ett betyg i genetik. Hon har också studerat psykologi och medicinsk kemi. Lena Carlsson vann första pris i Vetandets Världs manuspristävling 1978 med en artikel om virus. Hon fick Lars Salvius-föreningens stipendium på 20 000 kronor 1992, och Svenska Kemiingenjörers Riksförenings Journalistpris 1993. Journalistpriset fick Lena Carlsson för sin förmåga att skriva om svårtillgängliga forskningsområden på ett enkelt sätt. Lena Carlsson har bland annat skrivit artiklar i Dagens Nyheter, Folket i Bild/Kulturfront, Forskning och Framsteg, Göteborgsposten, Kemisk Tidskrift/Kemivärlden och Läkemedelsvärlden. Hon har haft ett korttidsvikariat på Forskning och Framsteg. Lena medverkar på www.hubin.org (under namnet Lena U Carlsson), där texterna även är på engelska. Hubin (Human Brain Informatics) som är ett forskningsprojekt kring hjärnan på Karolinska Institutet informerar också experter och allmänhet om sjukdomen schizofreni och andra psykossjukdomar. På Hubin har Lena bland annat skrivit om psykiatrins historia, om anhöriga till människor med schizofreni, och om konstnärer som lidit av schizofreni.

 

|
Till förstasidan |
Huvudsida bokPresentationArvid Carlsson | Recensioner | Ny upplaga |
|
Länkar |