PRESENTATION

Vilka mekanismer styr våra tankar och känslor? Hur påverkar läkemedel hjärnan, och vilken sorts mediciner kan vi förvänta oss i framtiden? Får vi medel som förbättrar minnet och gör oss mer kreativa? Och vad är det för skillnad mellan hjärnan hos en psykiskt frisk person och hjärnan hos en människa som drabbats av schizofreni eller annan psykisk sjukdom? 
 
De upptäckter som gjorts sedan 1950-talet av Arvid Carlsson hjälper oss att hitta svaren på dessa och många andra frågor om hjärnan. Arvid Carlsson fann att nervceller ”pratar” med varandra med hjälp av kemiska budbärare, av vilka dopamin spelar en avgörande roll. (Dessa upptäckter gav honom Nobelpriset i medicin år 2000.) 
De senaste 50 åren har samarbetet mellan olika kemiska budbärare studerats i detalj, och nervfibrernas nätverk i hjärnan har kartlagts mer och mer. Tack vare den här forskningen har nya möjligheter öppnats att även få svar på mycket gamla frågor, som var är själen belägen? Finns det ett samband mellan kreativitet och psykisk sjukdom? 
Resultaten från forskningsområdet kommer förhoppningsvis att öka vår kunskap om samspelet mellan de psykiska störningarna och omgivningen, och även ge oss verktyg att förebygga sådana störningar utan hjälp av läkemedel. I själva verket finns redan studier som tyder på att psykoterapi och psykofarmaka kan påverka hjärnan på ett likartat sätt. 

Illustrationerna är gjorda av Karin Feltzin, förutom omslagsbilden som är gjord av författaren Lena Carlsson. 

 

  | Till förstasidan |
Huvudsida bokArvid CarlssonLena Carlsson | Recensioner | Ny upplaga |
|
Länkar |