NY UPPDATERAD VERSION

Den första upplagan av Hjärnans budbärare utkom 1988 i serien Forskningens Frontlinjer på Allmänna Förlaget. Den andra och senaste upplagan utkom 2001 på Studentlitteratur och är en uppdaterad version där flera viktiga kompletteringar har gjorts. Ett helt nytt kapitel, Den genetiska revolutionen, har tillkommit. Kapitlet behandlar det nya forskningfält, molekylärbiologin, som blivit följden av den genetiska forskningen kring DNA, arvets molekyl. Nyttiga forskningsresultat beskrivs samtidigt som den mycket stora och ensidiga satsningen på molekylärbiologi inom utvecklingen av nya läkemedel ifrågasätts.
 
De senaste nyheterna inom den forskning som bedrivs av Arvid Carlssons grupp tas också upp. Läkemedel som arbetar enligt en helt ny princip och verkar som stabiliserare i nervsystemet håller nu på att testas. De kan kanske bli användbara inte bara mot schizofreni och andra psykossjukdomar utan också mot Huntingtons sjukdom och andra sjukdomar som drabbar musklernas rörelser. Gemensamt för sjukdomarna kan vara en obalans i dopaminsystemet.

I övrigt har bokens kapitel kompletterats med nya forskningsrön på olika områden som till exempel åldrandet, ångestsjukdomarna och hjärnans receptorer för lugnande medel. Avsnitten om psykoterapins effekter har uppdaterats, liksom kapitlet om hur hjärnan kan avbildas med olika tekniker. Med en så kallad PET-kamera har forskare till exempel visat att aktiviteten i hjärnans pannlober är för hög vid tvångssjukdomar, och att aktiviteten blir normal igen efter behandling med läkemedel eller psykoterapi.

Illustrationerna har utökats och förbättrats i den nya upplagan.  
  | Till förstasidan |
Huvudsida bokPresentationArvid Carlsson | Lena Carlsson | Recensioner |
|
Länkar |