>> In English
NYHETERLovande försök med substans mot hjärntrötthet

Ett nytt läkemedel mot hjärntrötthet håller på att provas ut på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Hjärntrötthet drabbar bl a strokepatienter och människor som fått skallskador efter trafikolyckor. Symtomen är en förlamande trötthet, koncentrations-svårigheter och ökad känslighet för ljud och ljus. Resultaten är lovande.

De flesta patienterna blev av med sin trötthet redan efter ett par dagars medicinering. Enda biverkan var magbesvär som försvann när dosen sänktes. Tröttheten kom tillbaka när medicineringen upphörde. I studien som var dubbelblind deltog tolv patienter mellan 30 och 65 år. Nu planeras en utvidgad studie med 30 patienter.

Läkemedelsstudien ägde rum på Stroke Forum och leddes av dess chef, överläkare Elisabeth Nordqvist-Brandt, och Lars Rönnbäck, professor i neurologi. Medarbetare var nobelpristagaren Arvid Carlsson, docenten i farmakologi Maria Carlsson och neuropsykolog Birgitta Johansson. Studien var ett samarbete mellan Sahlgrenska Sjukhuset och Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet.

Substansen är en molekyl som heter OSU6162 och har tagits fram av Arvid Carlsson, Maria Carlsson och deras medarbetare. Molekylen har förmågan att stabilisera signalsubstanserna dopamin och serotonin i hjärnan. Den togs fram redan på 80-talet i samarbete med läkemedelsbolaget Upjohn som också ägde patentet på substansen. Denna molekyl visade sig ha positiva effekter i tidiga studier på såväl Parkinsons sjukdom som Huntingtons sjukdom och schizofreni. Men substansen utvecklades inte vidare. År 2007 fick Arvid Carlsson rätt att fortsätta arbetet med att utveckla läkemedlet.
Hemsidans redaktör: Lena Carlsson
Hemsidans epostadress:
carlsson@brainmessenger.se

 
| Till förstasidan |
 
>> Webdesign: Mikael Lammgård